Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zebranie odbędzie się w siedzibie UKS Tolkmicko ul. Parkowa 27  dnia: 02.04.2016 sobota o godzinie 12.00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania – Prezes klubu. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór sekretarza zebrania. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 7. Sprawozdanie z działalności klubu za okre...
Czytaj więcej