Dotacje

 

Uczniowski Klub Sportowy „Tolkmicko” informuje, że przystąpił do realizacji projektu „Zakup regatowych łodzi żaglowych typu Optimist jako element zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego Zalewu Wiślanego.”  dofinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.
Przedmiotowa operacja polegać będzie na doposażeniu lokalnej, żeglarskiej infrastruktury rekreacyjnej działającej w Gminie Tolkmicko poprzez  zakup 2 regatowych łodzi żaglowych typu Optimist (wraz z niezbędnym wyposażeniem) przez Uczniowski Klub Sportowy „Tolkmicko”.
Celem operacji jest wyposażenie lokalnej żeglarskiej infrastruktury rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny,  w nowoczesny, klasowy sprzęt sportowy oraz zachowanie żeglarstwa jako elementu lokalnego dziedzictwa kulturalnego Zalewu Wiślanego.
Planowanym efektem operacji jest zrealizowanie 1 operacji obejmującej wyposażenie podmiotów działających w sferze zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.
Całkowity planowany koszt realizacji operacji = 28310,00 PLN
Planowane dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych wyniesie 23936,00 PLN.