Zakup łodzi

 

Uczniowski Klub Sportowy „Tolkmicko” informuje, że zakończył realizację projektu „Zakup regatowych łodzi żaglowych typu Optimist jako element zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego Zalewu Wiślanego.”  dofinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.
Przedmiotowa operacja polegała na doposażeniu lokalnej, żeglarskiej infrastruktury rekreacyjnej działającej w Gminie Tolkmicko poprzez  zakup 2 regatowych łodzi żaglowych typu Optimist (wraz z niezbędnym wyposażeniem) przez Uczniowski Klub Sportowy „Tolkmicko”.
Celem operacji było wyposażenie lokalnej żeglarskiej infrastruktury rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny,  w nowoczesny, klasowy sprzęt sportowy oraz zachowanie żeglarstwa jako elementu lokalnego dziedzictwa kulturalnego Zalewu Wiślanego.
Efektem projektu jest zrealizowanie 1 operacji obejmującej wyposażenie podmiotów działających w sferze zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.
Całkowity koszt realizacji operacji = 28982,36 PLN
Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych wyniesie 23936,00 PLN.