Katamaran w klubie

Udało się w końcu wyremontować katamaran. Jest to konsrukcja DART 16 – dwuosobowy katamaran plażowy wyosażony w trapezy. Łódka służyć będzie szkoleniu młodzieży, która „wyrosła” już z optimista.

Share Button