kurs – instruktor sportu – żeglarstwo. Pracuj z nami!

Chcesz z nami pracować? Zadbaj o swoje kwalifikacje.

We wrześniu w Gdańsku rozpoczyna się kurs INSTRUKTOR SPORTU – żeglarstwo
TUTAJ LINK do organizatora

WYMAGANIA:

a) ukończone 18 lat

b) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia

c) posiadanie min. II klasy sportowej w żeglarstwie uzyskanej w dowolnym okresie lub posiadanie patentu żeglarza jachtowego

d) uprawnienia sternika motorowodnego

e) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze instruktora sportu w żeglarstwie

f) przesłanie zgłoszenia (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie) na e mail: biuro@sportinstruktor.pl. Zgłoszenie zostanie zarejestrowanie po opłacie wpisowego w wys. 100 zł. Termin zgłoszenia do 20.09.2012. Kwota wpisowego pomniejsza opłatę za kurs.

Share Button