półkolonie żeglarskie

UWAGA

Organizujemy półkolonie żeglarskie w dwóch terminach

I: 16-20 lipca 2012 (5 dni)
II: 13-17 sierpnia 2012 (5 dni)

liczba dzieci uczestnicząca w każdym turnusie: 18 w wieku 7-15 lat (sześciolatki w uzasadnionych przypadkach)
zajęcia w godzinach: 9.00-14.00
Podczas półkolonii: zajęcia na wodzie (optimist, kajaki), zajęcia klubowe, zabawy i gry, wycieczki piesze (zależne od pogody)
Zapewniamy: II śniadanie (na miejscu z gotowych półproduktów) i obiad (w GOPS Tolkmicko), profesjonalną opiekę instruktorów i pracowników pedagogicznych, ubezpieczenie OC i NW, zgłoszenie kolonii do Ośrodka Zdrowia w Tolkmicku (opieka doraźna)
Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty

Zgłoszeń na kartach kolonijnych można dokonywać w sobotę w godz. 11.00-12.00 u p. Żanety Klamer w klubie

Półkolonie są bezpłatne dla członków klubu (decyduje frekwencja w dotychczasowych zajęciach, konkurs świadectw)

Wypoczynek dzieci i młodzieży jest dotowany przez UMiG Tolkmicko – dziękujemy

Share Button