Program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w UKS TOLKMICKO

Zarząd UKS TOLKMICKO złożył wniosek do Programu „ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY” w celu dofinansowania działalności instruktora żeglarstwa – p. Jerzego Sukow.
Z chwilą akceptacji wniosku ruszy nabór dzieci i młodzieży (chłopcy i dziewczęta w wieku 7-14 lat) w UKS TOLKMICKO

Szkolenie odbywać się będzie w porcie Tolkmicko i przyległym terenie i prowadzone będzie przez instruktora żeglarstwa. Klub zapewnia: sprzęt asekuracyjny (kamizelka), łódki żaglowe typu Optimist, opiekę instruktorską, ponton trenerski podczas zajęć na wodzie, 80 godzin szkolenia w miesiącach kwiecień – październik.
Zajęcia obejmować będą: teorię żeglowania, wiązanie węzłów, zasady ratownictwa i bezpieczeństwa, zajęcia kondycyjne, wydolnościowe, terenowe, zajęcia praktyczne na wodzie
Zobowiązania uczestników:
1. Członkowstwo w UKS TOLKMICKO
2. Aktualne badania lekarskie z zaświadczeniem o braku przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa
3.  Odpowiedni ubiór dostosowany do warunków pogodowych
Share Button