Uroczyste otwarcie klubu

Dziś miało miejsce uroczyste otwarcie klubu UKS TOLKMICKO.

Mieliśmy zaszczyt gościć:
p. burmistrz A. Lemanowicza, z-cę burmistrza Tolkmicka, p. Józefa Zamojcina, proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Tolkmicku, księdza Słąwomira Szczodrowskiego, p. Bosman Portu w Tolkmicku, p. Marylę Kozłowską, kierownika Komendy Policji w Tolkmicku, p. Sylwestra Rosoła oraz burmistrza miasta partnerskiego – Hermingdorf/Niemcy, p. Klausa Kotwinborga wraz z p. Mariuszem Lokajem.

Po uroczystym otwarciu i chrzcie jednostek, miał miejsce poczęstunek przy grillu.
Następnie zaprzjaźniona jednostka SAR w Tolkmicku umożliwiła dzieciom wraz z rodzicami zapoznanie się ze morskim sprzętem ratowniczym, co zrobiło wielkie wrażenie.

Pragniemy podziękować:

UMiG Tolkmicko za zakup sprzętu żeglarskiego: łódek i kamizelek asekuracyjnych
Panu Józefowi Krawcowi za kiełbaski i napoje
Państwu Stankiewicz za udostępnienie grilla
Panu Jarosławowi Szulc
Panu Torbjörn Börjesson, firmie BPS Sweden za zakup łódki typu Optimist wraz z wózkiem slipowym

GALERIA ZDJĘĆ (autor: K. Kryczyński)
piszą o nas: LINK
Share Button