WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UKS TOLKMICKO

Zapraszamy wszystkich członków oraz przedstawicieli na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 14 marca 2018 o godzinie 18.00 w Hangarze Żeglarskim w Tolkmicku.

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 30 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Prosimy o uregulowanie składki członkowskiej do dnia 10 marca 2018r.

Uczniowski Klub Sportowy „TOLKMICKO”
Parkowa 27, 82-340 Tolkmicko
33 1240 1226 1111 0010 4407 5322

Brak opłaconej składki  za rok 2016 oraz 2017, skutkować będzie odebraniem prawa głosu podczas głosowania oraz skreśleniem z członkostwa w klubie.
Zarząd UKS TOLKMICKO

Share Button