WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UKS TOLKMICKO

Zapraszamy wszystkich członków oraz przedstawicieli na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się 03 kwietnia 2019 roku o godzinie 18 w Hangarze Żeglarskim w Tolkmicku.

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 30 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Prosimy o uregulowanie składki członkowskiej do dnia 10 marca 2018r.

Uczniowski Klub Sportowy „TOLKMICKO”
Parkowa 27, 82-340 Tolkmicko
33 1240 1226 1111 0010 4407 5322

Share Button