Zajęcia żeglarskie

Od tego tygodnia kontynuujemy zajęcia w grupach (młodsza i starsza), jak podczas roku szkolnego 2011/12.

Czwartek, 23.08.2012
grupa starsza – 12.00-13.30
grupa młodsza – 13.30-15.00
Piątek, 24.08.2012
grupa starsza – 12.00-13.30
grupa młodsza – 13.30-15.00

Od września z grup młodszej i starszej chcę wyodrębnić 12-osobową grupę „regatową” dla dzieci lepiej radzących sobie na wodzie.

Od września również powstanie grupa dla dzieci zupełnie nowych, które nigdy jeszcze nie miały do czynienia z żeglarstwem

Zapraszam
Jerzy Sukow

Share Button