ZAWIADOMIENIE O REGATACH JACHTÓW KABINOWYCH MASFROST CUP 2015

Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP 2015
W ramach Żeglarskich Dni Tolkmicka z MASFROSTEM
pod patronatem Burmistrza Tolkmicka

 masfrost tolkmickocropped-logo_small.jpg

 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 29.05-31.05.2015 r. na Zalewie Wiślanym

2. Biuro i port regat : Port Tolkmicko, Zalew Wiślany, siedziba UKS TOLKMICKO

3. Osoby odpowiedzialne za organizację regat Jerzy Sukow, + 48 601949616, Tomasz Siekierko, +48601954290, kontakt: ukstolkmicko@gmail.com

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

  • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016,
  • Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2013-2016,
  • Przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach,
  • Niniejszym zawiadomieniem,
  • Instrukcją żeglugi

Regaty zostaną rozegrane w klasach : KWR1, KWR2, TOLKMICKO 24. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu. Regaty w klasach są ważne przy zgłoszeniu się co najmniej 5 jachtów do tej samej klasy

5. Zgłoszenia do regat w dniu 29.05.2015 w godz. od 16.00 do 20.00 i w dniu:30.05.2013 w godz. od 8.00 do 9.45 na drukach dostarczonych przez organizatora.

6. Wpisowe do regat 100 zł od jachtu .

7. Organizator zapewnia :

a) Nieodpłatne slipowanie jachtów na terenie portu TOLKMICKO
b) Nieodpłatne miejsce w porcie na czas regat oraz miejsce na terenie parkingu obok siedziby UKS TOLKMICKO dla samochodów i przyczep
c) nieodpłatne korzystanie z WC/pryszniców na terenie portu TOLKMICKO

8. Oficjalne otwarcie regat o godz. 10.00 w dniu 30.05.2013

9. Start do I wyścigu przewidziany jest na godz. 11.00 .

10. Przewiduje się rozegranie maksymalnie 4 wyścigów . W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. Dnia 30.05 planuje się rozegrać 3 wyścigi z przelicznikiem 1.0 po trasie „up and down”, dnia 31.05.2015r planuje się rozegrać jeden wyścig długodystansowy z przelicznikiem 1,2.

11.W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu

12. Nagrody : zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają puchary, medale i dyplomy dla pierwszych trzech załóg ; Nagrody wg regulaminu (sponsora, organizatora).

13. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

14. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przez rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych i za zgoda Sędziego Głównego.

16. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie indentyfikacyjne w postaci numerów lub nazwy jednostki.

17.Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

18. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem podczas, lub po regatach.

19. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmująca w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkowało nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

20. Załogi uczestniczące w regatach maja obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób .. uprawiających sporty wodne ( Dz. U. nr 57,poz. 358 z 1997r)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212,poz.2072 z 2003r.)
  • Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.06.2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. nr 105 poz.712 z 2006r)

21. Wyżywienie: Organizator zapewnia wyżywienie na sobotnią biesiadę żeglarską.

Program regat:

Piątek 29.05.2015
16:00 – 20:00 – Zgłoszenia do regat.

Sobota: 30.05.2015
08:00 – 09:45 – Zgłoszenia do regat
10:00 – Oficjalne otwarcie regat
10.30 – skippers meeting
11:00 – 17:00 – Biegi regatowe zgodnie z instrukcją żeglugi
18:00 –Biesiada żeglarska

Niedziela: 31.05.2015
9.00 – skippers meeting
10:00 – 14:00 – Bieg regatowy długodystansowy zgodnie z instrukcją żeglugi
15:00 – Oficjalne zakończenie regat

Organizatorzy:

UKS TOLKMICKO
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAWIADOMIENIE O REGATACH JACHTÓW KABINOWYCH MASFROST CUP 2015

ZAWIADOMIENIE O REGATACH W KLASIE OPTIMIST

w ramach: Żeglarskich Dni Tolkmicka Pucharu Bałtyku Południowego

 

plakat

Share Button