Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP 2018

Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP 2018
pod patronatem Burmistrza Tolkmicka.

Regaty zaliczane do klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego.

1. Termin i akwen regat:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 15-17 czerwca 2018 r. na wodach Zalewu Wiślanego.

2. Biuro regat:
Biurem regat jest siedziba UKS Tolkmicko. Portem regat, Port Tolkmicko.

3. Organizator:
Organizatorem regat jest UKS Tolkmicko ukstolkmicko@gmail.com . Osobą odpowiedzialną za organizację regat jest Tomasz Siekierko, +48601954290, tsiekierko@interia.pl .

4. Przepisy:
Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020
– Przepisami Formuły Wyrównawczej KWR 2016
– Niniejszym zawiadomieniem,
– Instrukcją żeglugi
Organizator posiada Licencję Polskiego Związku Żeglarskiego na Organizację Regat.
Nr. Licencji 30/2018

5. Klasy jachtów:
Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR.
W regatach mogą brać udział jachty posiadające aktualne świadectwo KWR. Jachty bez aktualnego świadectwa pomiarowego KWR nie będą przyjmowane do regat.
Organizator przewiduje utworzenie trzech grup startowych podzielonych według przelicznika KWR. Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie przynajmniej 4 jachtów.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niż 4, klasy zostaną połączone.
Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana odrębnym komunikatem umieszczonym na tablicy ogłoszeń w biurze regat w dniu 15.06.2018 do godziny 20.30.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.

6. Zgłoszenia do regat:
Zgłoszenia do regat można dokonać drogą elektroniczną od 01.06.2018 na adres tsiekierko@interia.pl lub w Biurze Regat w dniu 15.06.2018 w godz. od 16.00 do 20.00.

7. Wpisowe:
Wpisowe do regat wynosi 120 zł od jachtu.

8. Instrukcja żeglugi:
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat w dniu 15.06.2018.

9. Trasa regat:
Przewiduje się rozegranie maksymalnie 6 wyścigów.
Dnia 16.06.2018. planuje się rozegranie 5 wyścigów po „trójkacie” lub trasie „up and down” wyznaczonej pławami pneumatycznymi koloru jaskrawego.
Procedura startowa do kolejnego wyścigu rozpocznie się 10 minut po przekroczeniu linii mety przez ostatni jacht biorący udział w wyścigu.
Dnia 17.06.2018. planuje się rozegrać jeden wyścig długodystansowy po pławach nawigacyjnych.
Start do wszystkich wyścigów odbywać się będzie pomiędzy Statkiem Komisji a pławą pneumatyczną koloru jaskrawego w kierunku na wiatr.
Procedura startowa 5 minutowa.
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowane jachty, które nie ukończyły żadnego wyścigu.

10. Komunikacja radiowa:
Z wyjątkiem, gdy jednostka jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio, ani otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

11. Program regat:
Piątek 15.06.2018
16:00 – 20:00 – Zgłoszenia do regat.
Sobota: 16.06.2018
09:30 – Oficjalne otwarcie regat
10.00 – Odprawa sterników
11:15 – 17:00 – Biegi regatowe zgodnie z instrukcją żeglugi. Start do I wyścigu przewidziany jest na godz. 11.15
17;00 – Posiłek w formie gorącej zupy.
18:00 –Biesiada żeglarska z szantami.
Niedziela: 17.06.2018
9.30 – Odprawa sterników
10:30 – 14:00 – Bieg regatowy długodystansowy zgodnie z instrukcją żeglugi
15:00 – Oficjalne zakończenie regat

12. Prawo do wizerunku:
Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie indentyfikacyjne w postaci numerów lub nazwy jednostki, oraz materiałów promocyjnych dostarczonych przez organizatora.

13. Nagrody:
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III w każdej grupie otrzymają puchary i dyplomy. Pozostałe nagrody wg regulaminu (sponsora, organizatora) rozlosowane zostaną podczas ceremonii zakończenia regat.

14. Zastrzeżenie odpowiedzialności:
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem podczas, lub po regatach.

15. Ubezpieczenie:
Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmująca w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkowało nieprzyjęciem zgłoszenia do regat.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Share Button